online casino online casino online casino online casino online casino online casino online casino
Registered: 328707 / Online: 138

Baccarat pravidlá online

Baccarat online je veľmi jednoduchá hra, čo vám potvrdia jeho pravidlá. Vsadíte na víťaza a čakáte, čo sa bude diať. V Baccaratu online na rozdiel od blackjacku online nemusíte o ničom rozhodovať počas kartovej hry. Podľa pravidiel baccaratu môžete vsadiť na seba, dealera alebo remízu. Ide o to vsadiť na toho hráča, ktorého súčet kariet je najbližší k 9.

Baccarat online sa počíta takto:

 • Eso = 1 bod
 • karty 2 až 9 = 2 až 9
 • 10, J, Q, K = 0

Navyše pre baccarat online platí, že:

 • 9 a 7 nie sú 16 ale 6.
 • 3 a 8 nie sú 11 ale 1.

Podľa pravidiel baccaratu online nie je teda nemožné mať vyšší súčet než 9. Dealer rozdá dve karty hráčovi a dve bankárovi. Keď je súčet na oboch stranách 8 alebo 9, je to tzv. „natural“ a pridávajú sa ďalšie karty. Pri remíze sa vracia vklad. V bakarate dostáva hráč karty skôr ako bankér. Keď súčet bodov bankéra ani hráča po rozdaní prvých dvoch kariet nedá dohromady „natural“ a rozdá sa viacej kariet, rozdá sa ešte jedna karta, ako uvádzajú pravidlá online baccaratu nižšie.

Správanie hráčov baccaratu

 1. Keď má hráč baccaratu 6 alebo viac, musí stáť a nedostane ďalšie karty. Kartu dostane, keď má 5 alebo menej.
 2. Bankér stojí, keď má 7 alebo vyššiu. Keď má 0,1 alebo 2, musí si vziať ďalšiu kartu.
 3. Keď je bankérov súčet 3 a tretia hráčova karta je akákoľvek iná než 8, bankár si berie ďalšiu kartu.
 4. Keď má bankér 4 a tretia hráčova karta nie je 1, 8, 9 ani 0, bankér si berie ďalšiu kartu.
 5. Keď má bankér 5 a karty hráča nie sú rovné 4, 5, 6, alebo 7, bankér si berie ďalšiu kartu.
 6. Keď má bankér 6 a tretia hráčova karta je 6 alebo 7, bankér si berie ďalšiu kartu.
 7. Výplaty v hre online baccarat sa vyplácajú v pomere 1 k 1. Nech už vsádzate na seba alebo na dealera.
 8. Stávka na remízu sa  baccaratu online vypláca podľa pravidiel v pomere 8 k 1.