online casino online casino online casino online casino online casino online casino online casino
Registered: 328763 / Online: 152

Slovník pojmov


Choose letter
1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Š | T | U | V | W | Z | ´

1

10 cent line - U víťaza stretnutia ide o 10 centový rozdiel medzi favoritom a outsiderom.

2

20 cent line - U víťaza stretnutia ide o 20 centový rozdiel medzi favoritom a outsiderom.

A

Across the card - Stávkovanie na závody odohrávajúce sa v rovnakom čase na rôznych závodoch/dostihoch..
Action - Celková vsadená čiastka, či už z pohľadu stávkara alebo stávkovej kancelárie. V baseballe ide o stávku, pri ktorej nie je podstatné, kto nadhadzuje
Akumulátor (akumulovaná stávka) - Stávka zahŕňajúca dva či viacej tipov. Výhry za prvý tip sú použité ako vklad do druhého tipu, z ktorého sú výhry použité na tretí tip. Tento postup sa opakuje až do vyčerpania všetkých stávok akumulátora.

B

B.A.G.S. - Skratka pre „Bookmakers' Afternoon Greyhound Service“ (spoločnosť organizujúca popoludňajšie závody chrtov)
B.A.G.S. forecast - Automaticky stanovený predpoklad dividendy, určené pre B.A.G.S. závody chrtov.
Bar price - Účastníci dostihu, u ktorých nie je v priebehu skorých SIS prehľadov uvedený kurz.

C

Canadian line - Kombinácia handicapu a stávky na víťaza stretnutia v ľadovom hokeji.
Celkom (Total) - Určený celkový počet gólov či bodov, kde môže zákazník stávkovať na ich vyšší či nižší dosiahnutý počet.
Čiastka k výplate - Množstvo peňazí, ktoré zákazník získa vrátane pôvodnej vsadenej čiastky. Zákazníci si niekedy omylom zamieňajú čiastku k výplate so ziskom.
Circled game - Stretnutie, na ktorom sa obmedzuje možnosť stávkovania, spravidla z dôvodu zranenia či nepriaznivého počasia.
Čistá výhra - Čiastka navyše, ktorú zákazník zo stávky získa, tj. bez pôvodnej vsadenej hotovosti.
Computer straight forecast (CSF) - Dividenda stanovená na jednotku 1£ a vyplácaná zákazníkom, ktorí úspešne a v správnom poradí predpovedali 1. a 2. miesto v konských dostihoch/chrtích závodoch.
Cover - Ak favorit vyhrá o viac bodov než ktoré boli pre výhru potrebné.

D

Dime line - 10-cent-line (nastavenie výšky kurzov) v baseballu.
Dividenda - V amerických konských dostihoch sú dividendy stanovené na vklad 2 USD, čiastku dividendy obdržíte za každé 2 USD, ktoré ste vložili.
Dlhodobé stávky (Ante-post) - Ante-post kurzy sú kurzy ponúkané na všetky hlavné udalosti pred samotným dňom udalosti. Stávky sú bežne prijímané s tým, že v prípade, keď sa tipovaný súťažiaci nezúčastní (napr. kôň nebeží), stávka je prehraná.
Dlhodobé stávky (Future) - Stávky na víťaza rôznych hlavných športových udalostí, podané v predstihu (týkajú sa napríklad Superbowlu, World Series, Stanley Cupu a NBA Championship).
Dog (outsider) - Tím, u ktorého je predpokladané, že pravdepodobne prehrá. Viď. termín „underdog“.
Domáci tím - Tím hrajúci vo svojom vlastnom meste.
Dráha pre každé počasie (All weather track) - Povrch závodiska, ktorý obmedzuje vplyv nepriaznivých podmienok počasia. Vďaka tomu je i znížená pravdepodobnosť, že nebude možné závod uskutočniť.
Dvojitá akcia (Double action) - Typ podmienenej stávky („if bet“), kedy môže hráč ďalej vsadiť len v prípade, keď predchádzajúca stávka je výherná, zápas skončí remízou alebo je udalosť zrušená.
Dvojzápas (Double header) - Dva rôzne zápasy hrané rovnakými tímami v jeden deň.

E

Early prices - Kurzy ponúkané na vybrané závody v deň závodu predtým, než sa začne samotné stávkovanie na závodisku.
Even money - Stávka, u ktorej je kurz 1:1/2,00; stávka bez nastavenej matematickej výhody pre stávkovú kanceláriu.
Evens (1:1 či 2,00) - Kurzy, u ktorých sa výhry rovnajú pôvodnému vsadenému vkladu.
Exacta - Exacta je typom americkej stávky v konských dostihoch, v ktorej sa tipujú účastníci jedného závodu, ktorí skončia na 1. a 2. mieste. Pre výhru je potrebné správne tipovať presné poradie na oboch miestach. Obdobou tejto stávky v UK je forecast stávka.
Exotická stávka - Stávky vypísané na základe požiadavky zákazníkov, ako napríklad stávky na prvý polčas, druhý polčas, dlhodobé stávky, stávky na handicap alebo stávky na víťaza zápasu.

F

Favorit - Účastník závodu, ktorý je predpokladaným víťazom. Zverejnené kurzy odrážajú pravdepodobnosť, s akou je predpokladaný víťaz favorizovaný.
Favorit (Favorite) - Účastník závodu, na ktorého je podávané najviac stávok, tj. ten s najnižším kurzom.
Final four - Zostávajúce 4 univerzitné tímy z pôvodných 64, ktoré sa stretávajú o titul „National Champion“.
First show - Prvý prehľad kurzov pre určitú športovú udalosť/závod.
Forecast - Stávka, v ktorej je v rámci konských dostihov či chrtích závodov cieľom určiť presné poradie účastníkov, ktorí dobehli na 1. a 2. mieste.
Full cover - Celkový počet dvojíc, trojíc a akumulovaných stávok v rámci daného počtu tipov.

G

Grand salami - Celkový počet gólov, ktoré boli strelené vo všetkých hokejových stretnutiach v priebehu jedného dňa. Stávky môžu byť podávané na nižší či vyšší počet gólov (nad/pod).

H

Handicap - Virtuálny náskok, ktorý má jeden tím oproti druhému (handicap).
Handicap - Závod, v ktorom súťažiaci neštartujú za rovnakých podmienok, napr. kone s extra váhou, psi, ktorí musia zabehnúť extra yardy/metre apod.
Handicap (Puckline) - Na rozdiel od Canadian Line, kde sa stávkuje ako aj handicap, tak aj víťaz stretnutia, tu ide o len o handicap.

J

Jednoduchá akcia (Single action) - Typ podmienenej stávky („if bet“), kedy môže hráč pokračovať ďalej v stavkovaní len v prípade, keď bola predchádzajúca stávka výherná.
Jednoduchá stávka (Straight bet) - Stávka na len jeden tím či koňa.
Juice - Matematický náskok stávkovej kancelárie oproti stávkujúcemu

K

Ko-favorit (Co-favourite) - Ak sa závodu/športovej udalosti zúčastní 3 alebo viacej účastníkov, na ktorých je vypísaný rovnako najnižší kurz.

L

Line - Aktuálne kurzy či handicapy na určitú športovú udalosť.
Lines - Iné označenie pre kurzy.

M

MLB - Major League Baseball.
Mrtvý dobeh (Dead-heat) - Súčasný dobeh dvoch či viacej účastníkov závodu, tj. o víťazovi nie je možné rozhodnúť ani potom, keď došlo k preskúmaniu cieľovej fotografie závodu.

N

Na štarte (At the post) - Pojem označujúci skutočnosť, že všetky kone sa nachádzajú na štarte závodu.
Nad (Over) - Športová stávka, v ktorej stávkujúci odhaduje, či celkový počet bodov získaných obidvoma tímami prekročí dopredu určený súčet bodov.
Nákup (Buy) - Zákazník za cenu nižšieho kurzu obdrží vo svoj prospech v handicapovom stretnutí pol bodu alebo viacej.
No action - Stávka, pri ktorej peniaze nie sú ani prehrané, ani získané. Viď termín „push“.

O

Odds against (Kurz vyšší ako 2.00) - Stávkový kurz, ktorý je vyšší ako 2.00 (1:1), tj. výhry sú vyššie ako vsadená čiastka.
Odds on (Kurs nižší ako 2.00) - Stávkový kurz, ktorý je nižší ako 2.00 (1:1), tj. výhry sú nižšie ako vsadená čiastka.
Odhlasovaný von (Balloted out) - Postup, pri ktorom je znížený počet účastníkov v dostihu, a to v takých prípadoch, keď bolo do závodu prihlásených viacej koní, ako je z bezpečnostných dôvodov povolené. Počet koní sa znižuje v vzostupnom poradí podľa váhy koní.
Odložené (Postponed) - Zápas, ktorý bol z akýchkoľvek dôvodov zrušený a presunutý na neskorší dátum.
Off the board - Stretnutie, na ktoré stávková kancelária neprijíma stávky.
Outsider (Underdog) - Tím, u ktorého je predpokladané, že pravdepodobne prehrá. Používaný i termín „dog“.

P

Pari-mutuel - U Pari-mutuel ide o francúzsky totalizátor. Anglické stávkové kancelárie často vyplácajú výhry podľa hlavných francúzskych športových udalostí.
Parlay - Typ stávky, ktorá je závislá na splnení viacej ako jednej podmienky, aby bola výherná.
Permutations/perm - Termín najčastejšie používaný vo futbalovom stávkovaní, znamenajúci „akýkoľvek“, napr. „perm tri z piatich“ znamená všetky trojice vytvorené z 5 tipov.
Pick - Tento výraz popisuje situáciu, kde nie je favoritom žiadny z tímov či žiadna z ponúkaných možností (taktiež označované ako Pick'em).
Pod (Under) - Športová stávka, v ktorej stávkujúci odhaduje, či celkový počet bodov získaných oboma tímami bude nižší než dopredu určený súčet bodov.
Podmienka prehry (If lose) - Podmienka pre stávkovanie, kedy nasledujúce stávky závisia na tom, či predchádzajúce tipy boli výherné či prehrané.
Podmienka výhry (Any to come betting), známe tiež ako If cash - Termín užívaný v prípadoch, keď je časť výhry z jednej stávky znovu použitá ako vklad do neskoršej stávky.
Predĺženie (Overtime) - Predĺženie pridané na konci základnej doby nerozhodného stretnutia. Predĺženie trvá až do chvíle, kedy je určený víťaz alebo prebehne maximálny počet predĺžení.
Prehľad kurzov (Show) - Prehľad kurzov, ktorý je pri športovej udalosti zobrazený SIS alebo podobnou spoločnosťou.
Pridaná hra (Added game) - Hra, ktorá nie je pravidelnou súčasťou herného plánu v Las Vegas a je pridaná na základe záujmu zákazníkov.
Prijímacia fáza - Dátum, ku ktorému sa vlastníci a tréneri musia rozhodnúť, či ich kone pobežia v určitom dostihu.
Push - Stretnutie, ktoré je vyrovnané potom, kedy je započítaný handicap alebo je celkový počet bodov zhodný s vypísanou hranicou.

Q

Quinella - Quinella je typom americkej stávky v konských dostihoch, ktorá zahrňuje 2 stávky na 2 kone v jednom závode, ktorý skončí na 1. a 2. mieste v akomkoľvek poradí.

R

Rained out - Stretnutie, ktoré bolo pre nepriazeň počasia zrušené.
Remíza (Tie) - Stávka, v ktorej nie sú prehrané ani vyhrané žiadne peniaze, pretože skóre tímov bolo zhodné ako vypísaný počet bodov.
Reverse - Termín používaný v konských dostihoch: požiadavka na druhú exacta stávku, ktorá špecifikuje dva kone v obrátenom poradí, ako boli uvedené v prvej exacta stávke.
Round robin - Kombinované parlay stávky zahrňujúce 3 či viacej tímov a všetky dostupné možnosti.
Ryder Cup - Golfový turnaj, ktorého sa každé dva roky zúčastňujú najlepší americkí a európski golfoví hráči a ktorý sa koná striedavo na oboch kontinentoch.

S

Show - Stávka v konských dostihoch, ktorá je výherná, pokiaľ sa vybraný kôň umiestni na 1., 2. alebo 3. mieste.
Spárovanie (Coupled - Jeden alebo viacej tipov, ktoré boli zoskupené pre účely stávkovania.
Spolufavoriti (Joint favourites) - Termín označujúci 2 účastníkov jednej športovej udalosti, ktorí majú spoločne najnižší kurz.
Štartovné kurzy (Starting prices/SP) - Kurzy, pri ktorých sú stávky uzatvárané, ak nebol skôr zvolený alternatívny kurz.

T

Tabuľové kurzy (Board prices) - Kurzy prenášané z dostihového závodiska v priebehu stávkovania pred závodom. Zákazníci môžu na tieto kurzy vsadiť a ak tak urobia, sú stávky za týchto kurzov uzavreté, bez ohľadu na finálne štartovné kurzy.
Tattersalls - Obvykle hlavný divácky sektor na závodisku.
Tattersalls pravidlo 4 (Tattersalls rule 4) - Pravidlo 4 sa môže aplikovať v prípade, keď bol určitý závodník pred príchodom na štart vyradený (nie v moci štartéra) a nezostáva dostatok času k tomu, aby boli stávkové kurzy upravené. Zrážky z výhier sú urobené v závislosti na kurze vyradeného koňa.
Tip(y) - Kôň, chrt, futbalový tím apod., ktorého zákazník tipuje ako víťaza určitej udalosti.
Tote - Alternatíva k stávkovaniu na štartovné kurzy, ktorá funguje na princípe poolu/banku.
Trifecta - Trifecta je typom americkej stávky v konských dostihoch, v ktorej sa tipujú účastníci jedného závodu, ktorí skončia na 1., 2. a 3. mieste. Pre výhru je potrebné správne tipovať presné poradie na všetkých troch miestach. Obdobou tejto stávky v UK je tricas

U

Umiestenie (Place) - Stávka v konských dostihoch, v ktorej vyhrávate, ak sa Vami tipovaný kôň umiestni na 1. či 2. mieste.
Uvedenie nadhazovačov (Listed pitchers) - V baseballovom stávkovaní ide o stávku, ktorá je platná, len keď obaja uvedení nadhadzovači zahája stretnutie. V opačnom prípade je stávka zrušená.

V

Vigorish - Matematický náskok stávkovej kancelárie oproti stávkujúcemu; taktiež označované ako „juice“.
Víťaz zápasu, Víťaz (Money line) - Kurzy (line) na tím, ktorý vyhrá zápas, bez zahrnutia remízy.
Vklad - Peňažná čiastka, ktorú si zákazník praje vsadiť na určitý tip.
Vklad na jednotku - Minimálny vklad potrebný pre určitú špeciálnu stávku.
Výhra/umiestnenie (Each-way) - Termín používaný pre stávku na výhru alebo umiestnenie.
Vyšetrovanie inšpekčnou komisiou (Stewards enquiry) - Vyšetrovanie uskutočňované inšpektormi pri akomkoľvek podozrení z porušenia pravidiel v priebehu závodu.

W

Walk over (W.O.) - Označuje situáciu, keď sa ku štartu závodu dostaví len jeden účastník/kôň.

Z

Zváženie žokejov (Weighed in) - Signál „weighed in“ je daný potom, keď sú zvážení všetci žokejovia po uskutočnenom dostihu. Potvrdiť, či žokejovia vážia približne rovnako, ako bolo namerané ich koňom pred závodom, je povinnosťou tzv. „Clerk of the Scales“.

´Odhlásený (Withdrawn) - Rozhodnutie odhlásiť koňa zo závodu predtým ako je zahájený, či už je v moci štartéra alebo ešte nie je.