online casino online casino online casino online casino online casino online casino online casino
Registered: 328814 / Online: 120

Słowniczek


Choose letter
1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

1

10 cent line - W razie zwycięzcy meczu chodzi o 10 centową różnicę między faworytem i outsiderem.

2

20 cent line - W razie zwycięzcy meczu chodzi o 20 centową różnicę między faworytem i outsiderem.

A

Across the card - Stawki na wyścigi odbywające się w tej samej chwili na różnych torach wyścigowych/gonitwach.
Action - Całkowita stawiona kwota, niech już z punktu widzenia stawiającego lub biura stawek sportowych. W baseballu chodzi o stawkę, u której nie jest ważne, kto jest rzucającym.
AFC - American Football Conference.
Akcja podwójna (Double action) - Typ stawki warunkowej („if bet“), kiedy może gracz dalej założyć tylko w przypadku, kiedy poprzednia stawka jest wygrana, mecz skończy się remizem lub zdarzenie jest anulowane.
Akumulator (stawka akumulowana) - Stawka zawierająca dwa lub więcej typów. Wygrane za pierwszy typ są użyte, jako wkład do drugiego typu, z którego wygrane są użyte do trzeciego typu. To postępowanie powtarza się aż do wyczerpania wszystkich stawek akumulatora.

B

B.A.G.S. - Skrót dla „Bookmakers' Afternoon Greyhound Service“ (spółka organizująca wyścigi popołudniowe chartów)
B.A.G.S. forecast - Automatyzowanie określone dywidendy forecast, przeznaczone do B.A.G.S. wyścigów chartów.
Bar price - Uczestnicy gonitwy, w której nie jest podczas szybkich przeglądów SIS podany kurs.

C

Canadian line - Kombinacja handicapu i stawki na zwycięzcę meczu w hokeju na lodzie.
Circled game - Mecz, w którym ogranicza się możliwość stawki, z reguły z powodu zranienia lub niesprzyjającej pogody.
Computer straight forecast (CSF) - Dywidenda określona na jednostkę 1£ i wypłacona klientom, którzy pomyślnie i w właściwej kolejności przepowiedzieli 1-sze i 2-gie miejsce w wyścigach konnych/chartów.
Cover - Jeżeli faworyt wygra o więcej punktów, niż które były dla wygranej potrzebne.
Czysta wygrana - Kwota dodatkowa, którą klient ze stawki uzyska, tj. bez pierwotnej stawionej gotówki.

D

Dime line - 10-cent-line (nastawienie wysokości kursów) w baseballu.
Dog (outsider) - Drużyna, w razie której przewiduje się, że prawdopodobnie przegra. Patrz termin „underdog“.
Drużyna domowa - Drużyna grająca w swoim własnym mieście.
Dywidendy - W amerykańskich gonitwach konnych są dywidendy określone na wkład 2 USD, kwotę dywidendy otrzymamy za każde 2 włożone USD.

E

Early prices - Kursy oferowane na wybrane wyścigi w dniu wyścigu wcześniej, zanim zacznie samo stawianie na torze wyścigowym.
Etapy akceptacji (Acceptance stages) - Data, do której właściciele i trenerzy muszą podjąć decyzję, czy ich konie pobiegną w pewnej gonitwie.
Even money - Stawka, w razie której jest kurs 1:1/2,00; stawka bez nastawionej matematycznej wygody dla biura zakładów sportowych.
Evens (1:1 lub 2,00) - Kursy, w razie których wygrane równają się pierwotnie stawionemu wkładu.
Exacta - Exacta jest typem stawki amerykańskiej w gonitwach konnych, w których są typowani uczestnicy jednego wyścigu, którzy skończą na 1-szym i 2-gim miejscu. Dla wygranej należy poprawnie typować dokładną kolejność w obu miejscach. Podobną do tej stawki w UK je

F

Faworyt - Uczestnik wyścigu, który jest przewidywanym zwycięzcą. Opublikowane kursy odzwierciedlają prawdopodobieństwo, z jakim jest przewidywany zwycięzca faworyzowany.
Faworyt (Favorite) - Uczestnik wyścigu, na którego jest podawanych najwięcej stawek, tj. ten z najniższym kursem.
Final four - Pozostałe 4 drużyny uniwersyteckie z pierwotnych 64, które zagrają o tytuł „National Champion“.
First show - Pierwszy przegląd kursów do określonego wydarzenia sportowego/wyścigu.
Forecast - Stawka, w której jest w ramach wyścigów konnych lub wyścigów chartów celem określić dokładną kolejność uczestników dobiegających na 1-szym i 2-gim miejscu
Full cover - Całkowita ilość dwójek, trójek i akumulowanych stawek w ramach danej ilości typów.

G

Gra dodana (Added game) - Gra, która nie jest regularną częścią planu gry w Las Vegas i jest dodana na podstawie interesów klientów.
Grand salami - Łączna ilość goli, które zostały strzelone w wszystkich meczach hokejowych podczas jednego dnia. Stawki mogą być składane na niższą lub wyższą ilość goli (nad/pod).

H

Handicap - Wyścig, w którym zawodnicy nie startują na jednakowych warunkach, np. konie niosące ekstra ciężar, psy, które muszą ubiegnąć ekstra yardy/metry itd.
Handicap - Wirtualne wyprzedzenie, które ma jedna drużyna przeciwko drugiej (handicap).
Handicap (Puckline) - W odróżnieniu od Canadian Line, gdzie stawia się zarówno na handicap, jak i na zwycięzcę meczu, chodzi tu tylko o handicap.
Handicap (Run line) - Oznaczenie dla handicapu w baseballu.

J

Juice - Wyprzedzenie matematyczne biura zakładów sportowych przeciwko stawiającemu.

K

Ko-faworyt (co-favourite) - Jeżeli w wyścigu/zdarzeniu sportowym uczestniczy 3 lub więcej uczestników, na których jest wypisany taki sam najniższy kurs.
Kursy startowe (Starting prices/SP) - Kursy, za które są stawki zawierane, jeżeli nie był wcześniej wybrany kurs alternatywny.
Kursy tabelowe (Board prices) - Kursy przenoszone z toru wyścigowego podczas zakładania przed wyścigiem. Klienci mogą stawiać na te kursy a jeżeli tak zrobią, są stawki na tych kursach zawarte, bez względu na finalne kursy startowe.
Kwota do wypłaty - Ilość pieniędzy, które klient uzyska włącznie pierwotnie stawionej kwoty. Klienci czasami błędnie zamieniają kwotę do wypłaty z zyskiem.

L

Line - Aktualne kursy lub handicapy na pewne zdarzenie sportowe.
Lines - Inne oznaczenie dla kursów.

M

Martwy dobieg (Dead-heat) - Równoczesny dobieg dwóch lub więcej uczestników wyścigu, tj. o zwycięzcy nie można zdecydować ani po sprawdzeniu zdjęcia celowego wyścigu.
Mecz podwójny (Double header) - Dwa różnej mecze grane przez te same drużyny w jednym dniu.
MLB - Major League Baseball.

N

Na starcie (At the post) - Pojęcie oznaczające fakt, że wszystkie konie znajdują się na starcie wyścigu.
No action - Stawka, przy której pieniądze nie są ani przegrane, ani uzyskane. Patrz termin „push“.

O

Odds against (Kurs powyżej 2.00) - Kurs stawek, który jest powyżej 2.00 (1:1), tj. wygrane są powyżej stawionej kwoty.
Odds against (Kurs powyżej 2.00) - Kurs stawek, który jest powyżej 2.00 (1:1), tj. wygrane są powyżej stawionej kwoty.
Odds on (Kurs poniżej 2.00) - Kurs stawek, który jest poniżej 2.00 (1:1), tj. wygrane są mniejsze niż stawiona kwota.
Odds on (Kurs poniżej 2.00) - Kurs stawek, który jest poniżej 2.00 (1:1), tj. wygrane są mniejsze niż stawiona kwota.
Odmeldowany (Withdrawn) - Decyzja odmeldowania konia z wyścigu przed jego rozpoczęciem, niech już jest w mocy startera lub jeszcze nie jest.
Odłogowany wydalony (Balloted out) - Postępowanie, przy której jest pomniejszona ilość uczestników w gonitwie, a to w takich przypadkach, kiedy do gonitwy zgłoszono więcej koni, niż jest z powodów bezpieczeństwa dozwolone. Ilość koni obniża się we wzrastającej kolejności wg wagi koni.
Odłożone (Postponed) - Mecz, który był z jakiegokolwiek powodu anulowany i przesunięty na późniejszą datę.
Off the board - Mecz, na który biuro zakładów sportowych nie przyjmuje stawek.
Outsider (Underdog) - Drużyna, w razie której jest przewidywane, że prawdopodobnie przegra. Używany i termin „dog“.

P

Pari-mutuel - W razie Pari-mutuel chodzi o totalizator francuski. Angielskie biura zakładów sportowych często wypłacają wygrane wg Pari-mutuel dla głównych francuskich imprez sportowych.
Parlay - Typ stawki, która jest zależna od spełnienia więcej niż jednego warunku, aby była wygraną.
Permutations/perm - Termin używany najczęściej w zakładach sportowych piłki nożnej, oznaczający „jakikolwiek“, np. „perm trzy z pięciu“ oznacza wszystkie trójki wytworzone z 5 typów.
Pick - Ten wyraz opisuje sytuację, gdzie faworytem nie jest żadna z drużyn a żadna z oferowanych możliwości (więc oznaczana jako Pick'em).
Pod (Under) - Stawka sportowa, w której zakładający zgaduje, czy całkowita ilość punktów uzyskanych przez obydwie drużyny będzie niższa niż uprzednio określona suma punktów.
Powyżej (Over) - Stawka sportowa, w której zakładający zgaduje, czy całkowita ilość punktów uzyskanych przez obydwie drużyny przekroczy uprzednio określoną sumę punktów.
Price - Kurs lub handicap. Patrz money line.
Prosta akcja (Single action) - Rodzaj stawki warunkowej („if bet“), kiedy gracz może kontynuować dalej w zakładach tylko w przypadku, kiedy była poprzednia stawka wygrana.
Prosta stawka (Straight bet) - Stawka tylko na jedną drużynę lub konia.
Przedłużenie (Overtime) - Przedłużenie dodane na końcu podstawowego okresu meczu remizowego. Przedłużenie trwa aż do chwili, kiedy jest określony zwycięzca lub odbędzie się maksymalna ilość przedłużeń.
Przegląd kursów (Show) - Przegląd kursów, który jest przy zdarzeniu sportowym pokazany przez SIS lub podobną spółkę.
Push - Mecz, który jest wyrównany po tym, kiedy jest zaliczony handicap lub jest całkowita ilość punktów zgodna z wypisaną granicą.

Q

Quinella - Quinella jest typem stawki amerykańskiej w gonitwach konnych, która zawiera 2 stawki na 2 konie w jednym wyścigu, który skończy na 1-szym i 2-gim miejscu w jakiejkolwiek kolejności.

R

Rained out - Mecz, który został anulowany z powodu niesprzyjającej pogody.
Reguła tattersalls 4 (Tattersalls rule 4) - Regułę 4 można aplikować w przypadku, kiedy był pewien zawodnik przed przyjściem na start wyeliminowany (nie w mocy startera) a nie zostaje dostatek czasu w celu zmiany kursów stawek. Strącenia z wygranych są wykonane w zależności od kursu wykluczonego ko
Remiz (Tie) - Stawka, w której nie są przegrane ani wygrane żadne pieniądze, ponieważ wynik drużyn był identyczny jako wypisana ilość punktów.
Reverse - Termin używany gonitwach konnych: wymaganie na drugą stawkę exacta, która specyfikuje dwa konie w odwróconej kolejności, aniżeli byli podani w pierwszej stawce exacta.
Round robin - Kombinowane stawki parlay zawierające 3 lub więcej drużyn a wszystkie dostępne możliwości.
Round robin - Kombinowane stawki parlay zawierające 3 lub więcej drużyn a wszystkie dostępne możliwości.
Ryder Cup - Turniej golfu, w którym co dwa lata uczestniczą najlepsi amerykańscy i europejscy gracze golfu a który odbywa się na przemian na obu kontynentach.

S

Show - Stawka w gonitwach konnych, które są wygrane, jeżeli wybrany koń umieści się na 1-szym, 2-gim lub 3-cim miejscu.
Sparowanie (Coupled) - Jeden lub więcej typów, które były zgrupowane w celu stawki.
Stanley Cup - Trofea dla zwycięzcy hokejowej NHL.
Stawka egzotyczna - Stawki wypisane na podstawie wymagań klientów, jako na przykład stawki na pierwszą połowę, drugą połowę, stawki długoterminowe, stawki na handicap lub stawki na zwycięzcę meczu.
Stawki długoterminowe (Ante-post) - Kursy ante-post są kursami oferowanymi na wszystkie główne zdarzenia przed samym dniem zdarzenia. Stawki są na bieżąco przyjmowane z założeniem, że w przypadku, kiedy typowany zawodnik nie weźmie udziału (np. koń nie uczestniczy w gonitwie), stawka jest p
Stawki długoterminowe (Future) - Stawki na zwycięzcę różnych głównych imprez sportowych, złożone z wyprzedzeniem (dotyczące na przykład Superbowlu, World Series, Stanley Cupu i NBA Championship).
Superbowl - Finał NFL (futbol amerykański).

T

Tattersalls - Zazwyczaj główny sektor dla widzów na torze wyścigowym.
Tor dla każdej pogody (All weather track) - Powierzchnia toru wyścigowego, który eliminuje wpływy niesprzyjających warunków pogody. Dzięki temu jest także obniżone prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwe gonitwy zrealizować.
Tote - Alternatywa stawiania na kursy startowe, która działa na zasadzie poolu/banku.
Trifecta - Trifecta jest typem stawki amerykańskiej w gonitwach konnych, w których są typowani uczestnicy jednego wyścigu, którzy skończą na 1-szym, 2-gim i 3-cim miejscu. Dla wygranej należy poprawnie typować dokładną kolejność w wszystkich trzech miejscach. Podobn
Typ(y) - Koń, chart, drużyna piłki nożnej itd., które klient typuje jako zwycięzcę pewnego zdarzenia.

U

Umieszczenie (Place) - Stawka w gonitwach konnych, w których wygrywamy, jeżeli twój typowany koń umieści się na 1-szym lub 2-gim miejscu.

V

Vigorish - Matematyczne wyprzedzenie biura stawek sportowych w porównaniu z stawiającym; także oznaczana jako „juice“.

W

Walk over (W.O.) - Oznacza sytuację, kiedy do startu wyścigu przybędzie tylko jeden uczestnik/koń.
Warunek przegrania (If lose) - Warunek zakładania, kiedy następujące stawki są zależne od tego, czy poprzednie typy były wygrane lub przegrały.
Warunek wygranej (any to come betting), znamy także jako If cash - termin używany w przypadkach, kiedy jest część wygranej z jednej stawki ponownie użyta jako wkład do późniejszej stawki.
Ważenie dżokejów (Weighed in) - Sygnał „weighed in“ jest wydany po tym, kiedy są zważeni wszyscy dżokeje po wykonanej gonitwie. Potwierdzić, czy dżokeje ważą mniej więcej tak samo, jak wymierzono ich koniom przed wyścigiem, jest obowiązkiem tzw. „Clerk of the Scales“.
Weryfikacja przez komisję inspekcyjną (Stewards enquiry) - Weryfikacja wykonywana przez inspektorów przy jakimkolwiek podejrzeniu z naruszenia reguł podczas wyścigu.
Wkład - Kwota pieniężna, którą sobie klient życzy stawić na określony typ.
Wkład na jednostkę - Minimalny wkład potrzebny do pewnej specjalnej stawki.
Wprowadzeni rzucający (listy pitchers) - W stawkach baseballowych chodzi o stawkę, która jest ważna, tylko kiedy obydwaj wprowadzeni rzucający rozpoczną mecz. W przeciwnym przypadku jest stawka anulowana.
Współfaworyci (Joint favourites) - Termin oznaczający 2 uczestników jednego zdarzenia sportowego, którzy mają razem najniższy kurs.
Wygrana/umieszczenie (Each-way) - Termin używany dla stawki na wygraną lub umieszczenie.

Z

Zakup (Buy) - Klient za cenę niższego kursu otrzyma w swoją korzyść w meczu handicapowym pół punktu lub więcej.
Zwycięzca meczu, Zwycięzca (Money line) - Kursy (line) na drużynę, która wygra mecz, bez uwzględnienia remizy.

L

Łącznie (Total) - Określona całkowita ilość goli lub punktów, gdzie może klient stawiać na ich wyższą lub niższą osiągniętą ilość.