online casino online casino online casino online casino online casino online casino online casino
Registered: 328811 / Online: 115
Welcome bonus
ico bonus
Download
ico download


Všeobecné obchodné podmienky v 3 Pigs Online Casine

Upozorňujeme, že hazardné hry v internetových kasínach nemusia byť v niektorých jurisdikciách alebo za určitých podmienok legálne. Všetci hráči berú na vedomie, že ich povinnosťou je poznať zákony vo svojej jurisdikcii, ktoré môžu zakazovať internetové hazardné hry, a že si dôsledne prečítali, rozumejú a súhlasia s našimi nasledovnými podmienkami:

Podmienky používania 3 Pigs Online Casina

1. Vstupom na stránku, otvorením účtu a hrou v 3Pigs Casine hráči potvrdzujú, že úplne rozumejú všetkým pravidlám a predpisom uvedeným nižšie a súhlasia s nimi.

2. Hráči musia byť starší než zákonný vek dospelosti, ktorý je stanovený v jurisdikcii hráčovej krajiny.

3. Hráči nesmú dovoliť žiadnej inej osobe alebo tretej strane alebo akejkoľvek neplnoletej osobe zapájať sa do hry alebo využívať ich účet. V týchto prípadoch 3Pigs Casino nemôže byť zodpovedná.

4. Po zaregistrovaní sa hráč stáva reálnym hráčom 3Pigs Online Casina. Počas registrácie musí poskytnúť iba správne informácie a akúkoľvek ich zmenu nám oznámiť.

5. Na špeciálnu akciu má nárok iba jeden účet na domácnosť.

6. 3Pigs Casino si vyhradzuje právo zatvoriť akékoľvek podozrivé účty bez vrátenia nákupu, ktorý sa prípadne mohol realizovať.

7. Manažment kasína si ponecháva právo ukončiť účty, skonfiškovať výhry a ukončiť alebo zrušiť všetky akcie kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia.

8. Hráči sú výhradne zodpovední za uchovávanie svojho čísla účtu a hesla v bezpečí a tajnosti. Hráči sú plne zodpovední za akékoľvek vklady a/alebo straty, ktoré môžu nastať na účte Hráča.

9. Vyžiadaním alebo prijatím akýchkoľvek bonusov súhlasíte so všetkými nasledovnými podmienkami. Akýkoľvek bonus („Bonus“) udelený Hráčovi musí tento Hráč použiť v hre minimálne 40 krát (minimum 40 x) predtým, než sa bude môcť previesť z jeho Bonusového zostatku do Hotovostného zostatku („Požiadavka na uskutočnenie stávok“).

Akékoľvek žiadosti o Výber pred splnením Požiadavky na uskutočnenie stávok sa zamietnu, kým sa táto povinná suma nedosiahne. Do požiadavky na uskutočnenie stávok sa budú započítavať stávky na všetky hry; percentá z bonusu, ktoré sa môžu staviť na určité hry, sa budú líšiť nasledovne*:

  • 50 % bonusu Match Up Bonus sa môže staviť na Video poker;
  • 10 % bonusu Match Up Bonus sa môže staviť na všetky stolné hry okrem European Blackjack;
  • 2 % bonusu Match Up Bonus sa môžu staviť na hru  European Blackjack;

Bonus sa musí Hráč nárokovať online a vyplatí sa na Bonusový zostatok účtu Hráča v Kasíne ako kredity Kasína do 24 hodín od uplatnenia tohto nároku. Ak si Hráči otvoria viacero účtov, nebudú mať právo na Bonus na každom účte. Bonus je k dispozícii iba raz na Hráča a/alebo na prostredie, kde sa zdieľajú počítače, a/alebo na e-mailovú adresu.

3Pigs Casino si vyhradzuje právo odmietnuť akciový bonus z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného vrátane zneužitia zo strany Hráča. Proti osobám, ktoré budú akciu opakovane zneužívať, sa budú vykonávať opatrenia. Ak Bonus zostane na účte Hráča v Kasíne nepoužitý dva (2) mesiace od dátumu uplatnenia nároku alebo dlhšie, Bonus prepadne Kasínu. Výhry vyplývajúce z akýchkoľvek bezplatných kreditov alebo bonusu sa môžu jednorazovo vybrať iba do výšky 100 $/€/£; zvyšné výhry potom prepadnú Kasínu.

10. Hráčov je možné zo stránky natrvalo vylúčiť na základe vlastného uváženia manažmentu 3Pigs Casino

11. Kasíno a jeho jurisdikcia nevyberajú žiadne dane na výhry.

12. Všetky žiadosti o výber sa pred spracovaním podrobia previerke. Žiadosť o výber sa spracuje najskôr 24 hodín po prijatí. 3Pigs Casino si vyhradzuje právo požadovať vrátenie bonusov alebo akýchkoľvek výhier na základe neúspešnej previerky.

13. Upozorňujeme, že je stanovená určitá minimálna suma na výber peňazí pre akýkoľvek spôsob platby. Tieto sumy sú uvedené v klientskej časti kasína Banka. Je možné, že hráči budú musieť splniť určité bezpečnostné požiadavky a poslať overovacie dokumenty; výhry sa pošlú ihneď po overení identifikačných údajov.

14. Upozorňujeme, že neposkytnutie požadovaných informácií bude viesť k oneskoreniu procesu vyplácania.

15. Kasíno sa bude vždy snažiť vyplatiť vaše výhry požadovaným spôsobom, ale vyhradzuje si právo ponúknuť iné spôsoby úhrady, keď určitý spôsob výberu nebude z akéhokoľvek dôvodu k dispozícii. V takých prípadoch vás kasíno bude informovať a budete si musieť zvoliť alternatívny spôsob.

16. Z bezpečnostných dôvodov Kasíno odstráni akékoľvek zostatky, ktoré zostanú na účtoch neaktívnych počas obdobia 6 mesiacov alebo dlhšie.

17. Sťahovanie (download) akéhokoľvek materiálu je na základe vášho vlastného uváženia a na vaše vlastné riziko a za akúkoľvek škodu, ktorú môže takéto preberanie spôsobiť vo vašom počítači, budete zodpovední vy.

18. Hráči sú si vedomí a uznávajú, že výrazy „3Pigs Casino“, „3Pigs Casino Newsletter“ a všetky ostatné súvisiace výrazy sú ochranné známky výrobkov, služieb a obchodné názvy Spoločnosti a Hráči nemajú žiadne práva na tieto výrazy ani žiadne iné výrazy, obrázky, text, koncepty alebo metodológie na základe využívania webovej stránky 3Pigs Casino a materiálu, ktorý sa na nej nachádza.